Informujemy, iż 10 października 2019 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu

pt.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp. J.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I – ?Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur?, Działania 1.3 – ?Przedsiębiorczość?, Poddziałania 1.3.4 – ?Tereny inwestycyjne?

Projekt będzie realizowany w okresie 1 października 2019 do 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu brutto: 1550554.54 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 882303.35 PLN

Projekt zakłada stworzenie lepszych warunków przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp. J. dzięki uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w latach 2019-2021 oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp. J. dzięki uzbrojeniu terenu inwestycyjnego ośrodka wypoczynkowego, w którym organizowane będą obozy żeglarskie dla dzieci i młodzieży od roku 2021.