Informujemy, że w grudniu 2018 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Prace badawczo-rozwojowe firmy RUMSZEWICZ SAILING Sp. J.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I – ?Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur?, Działania 1.2- ?Innowacyjne firmy?, Poddziałania 1.2.2 – ?Współpraca biznesu z nauką?.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu brutto: 1 657 343,82 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 004 869,06 PLN

Projekt obejmuje swoim zakresem badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie konstrukcji jachtu otwarto pokładowego ślizgowego dla załogi 6 osobowej w wersjach jeziorowej, morskiej i hydrofoil.

Badania te mają w swoich wynikach doprowadzić do stworzenia absolutnej nowości zarówno w firmie Rumszewicz Sailing jak i na rynku krajowym i zagranicznym.