Informujemy, że w listopadzie 2018 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu pt.: Wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez pakietowanie usług turystycznych

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I- ?Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur?, Działania 1.4- ?Nowe modele biznesowe i ekspansja?, Poddziałania 1.4.2- ?Pakietowanie produktów i usług?.

Projekt będzie realizowany w okresie 15 marca 2019 r.  do 31 marca 2021r.

Całkowita wartość projektu brutto: 2 091 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1189 830,00 PLN

Projekt zakłada wprowadzenie wspólnego pakietu usług turystycznych RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA oraz Partnera TAKIELUNEK JAKUB RUMSZEWICZ . Wspólna sprzedaż usług obywać się będzie w formie połączonej ? pakietu 6 usług:

  1. Obóz żeglarsko-sportowy 7-dniowy
  2. Warsztaty kulinarne
  3. Warsztaty fotograficzne
  4. Rejs żeglarski 7-dniowy
  5. Kurs gitarowy ? nauka szant i piosenek ogniskowych
  6. Kurs motorowodny