Informujemy, iż 27 listopada 2019 r. firma “RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA” podpisała umowę na realizację projektu

pt.: Inwestycje OZE w przedsiębiorstwie RUMSZEWICZ SAILING

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV – ?Efektywność energetyczna?, Działania 4.1 – ?Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych?

Projekt będzie realizowany w okresie 18 listopada 2019 do 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu brutto: 1168500.00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 617500.00 PLN

Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp.J. poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie PC oraz PV w roku 2019, niższe koszty energii elektrycznej przedsiębiorstwa Rumszewicz Sailing Sp.J. i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację PC oraz PV od roku 2019 oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii od roku 2019.