Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Innowacyjność systemu szkolenia żeglarskiego w turystyce sposobem na rozwój firmy Rumszewicz Sailing”

mająca na celu rozwój działalności gospodarczej poprzez realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywane wyniki operacji:  doposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesnej klasy sprzęt żeglarski,  wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi szkoleniowej.