Informujemy, iż 26 października 2018 r. firma ?RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA? podpisała umowę na realizację projektu pt.: Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Rumszewicz Sailing Spółka Jawna.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I ? ?Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur?, Działania 1.5 ? ?Nowoczesne firmy?, Poddziałania 1.5.1 ? ?Wdrożenie wyników prac B+R?

Projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2021 r.
Całkowita wartość projektu brutto: 8001660.60 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4289136.68 PLN
Projekt zakłada podniesienie konkurencyjności firmy poprzez stworzenie nowej bazy szkoleniowej wraz z wyposażeniem, dającej możliwość wdrożenia wyników prac B+R i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w postaci innowacyjnego procesu szkolenia żeglarskiego z wykorzystaniem sonifikacji.
Bazą do wdrożenia projektu będzie Ośrodek szkoleniowy spółki Rumszewicz Sailing nad jeziorem Dadaj w miejscowości Wilimy w gminie Biskupiec.