Jak dokończyć rezerwację?

W celu dokończenia procesu rezerwacji, prosimy o:

  • wpłatę zaliczki w ciągu 3 dni na konto: mBank 91 1140 2004 0000 3802 3455 9271Rumszewicz Sailing sp.j.
    Rybaki 4, 11-034 Stawiguda
    Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz numer rezerwacji
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w ciągu 3 dni.

Link do formularza: https://rumszewicz.pl/formularz-zgloszeniowy/